سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
محقق 
1370/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
حرم حضرت معصومه (س) 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب فقه و اصول 
تدریس 
مدرسه اصفهان 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب - مغني