مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علیرضا
نام خانوادگی:گرم آبدشتی
نخصص ها:فقه و اصول ، ادبیات عرب

زندگی نامه

دوره دبستان را در روستای جیرکل که نزدیک روستای خودمان می باشد تمام کردم و بعد دوره راهنمایی را در مدرسه افجه ای و متوسطه را در دبیرستان شهید بهشتی شهرستان رودسر و بعد در سال 1363 شمسی رهسپار حوزه علمیه صاحب الزمان (عج) شهرستان لنگرود شدم و در درس حجت الاسلام مرحوم آقای ممجد رحمة الله شرکت کردم. در آنجا رسم بر این بود که طلبه های یک سال درس می خواندند و اگر استاد صلاح می دید برای تازه واردیها تدریس می کردند و این حقیر یکی از همان طلبه ها بودم که استاد برایم تدریس گذاشت و بعد از دو سال به استان اصفهان و در حوزه علمیه ذوالفقار و صدر رفتم. حدودا بیش از سه سال در آنجا درس خواندم و نزد اساتیدی همچون حجج اسلام آقایان: سید مصطفی ابطحی، شیخ علی اکبر فقیهی، نظری، حیدری و شهید زنده استاد محمد تقی سنایی که به حق استاد مبرز در ادبیات عرب هستند تلمذ کردم. در حوزه علمیه اصفهان تدریس هم داشتم و شرحی هم از اوایل مغنی باب اول را داشتم و بعد در سال 1368 شمسی به حوزه علمیه قم آمدم و در دروس حجج اسلام آقایان: محمدی خراسانی، اعتمادی و درس حضرت آیت الله محفوظی شرکت کردم و هم اکنون در دروس خارج حضرت آیت الله العظمی بهجت و حضرت آیت الله محفوظی شرکت می کنم.